Справочник

Новини от Deteto.org
Съвети

Надарените деца

Надарено ли е детето ни

 

Редица изследвания на надарени деца показват, че примерите за момчета и момичета с изключителни способности има от всякакви раси, националности, потекло и заобикаляща среда. Това още повече кара родителите да се питат - ражда ли се надареното дете или се възпитава и отглежда?

Надареното дете

Речникът Webster's дефинира термина „надарен" като:

 1.  Притежаващ изключителни вродени способности
 2.  Разкриващ/показващ специална дарба.


„Надарените" деца са описани като такива, „които поради естествени изключителни възможности имат способност да показват високи резултати". Терминът „изключителни възможности" се отнася за общи интелектуални умения, специфични академични наклонности, вродени лидерски качества, възможности във визуалните и театралните изкуства, креативно мислене, или атлетични дарби.

Повечето надарени деца показват по-висока степен на концентрация и капацитет на паметта. Няма „типично" изглеждащи надарени деца, тъй като определени таланти и обществена среда дават възможност за изграждане на различни и разнообразни личностни характеристики. Постиженията също много се различават. Разликата между тях може да се види, дори и когато се групират заедно. Някои са много силни в определена насока, и много слаби в друга. Надареният математик може да е средностатистически представен в литературата, надареният артист може да е зле с математиката, а младите ученици например често нямат добри способности да организират времето и материалите си.

Общи характерни черти на надарените деца
В бизнес средите, много мениджърски проучвания се опитват да намерят отличителните черти и характеристиките за успешните ръководители на компании, вярвайки, че лидерите могат да се „отглеждат" и обучават. По същия начин, логично е да се предполага, че има качества и характеристики, които често се срещат сред надарените деца, въпреки че няма дете, което да притежава всички качества. Един от начините, по които родителят може да прецени дали детето му е надарено е да разгледа внимателно набор от поведенчески модели, които се проявяват в ежедневните разговори, дейности, и отзивчивост при възможностите за научаване на нови неща.

По-долу е представен списък с най-често срещаните характерни черти за надарените 4-, 5- и 6-годишни деца (Smutny, 2000):

 1. Проявяват постоянно любопитство за много неща
 2. Задават обмислени въпроси
 3. Имат богат речник и използват изречения със сложна структура
 4. Могат да се изразяват добре
 5. Решават различни проблеми по уникален начин
 6. Имат добра памет
 7. Проявяват необичаен талант в изкуствата, музиката, или драматизацията
 8. Проявяват особено оригинално въображение
 9. Използват вече научени неща в нов контекст
 10. Имат необикновена способност да подреждат нещата в логическа последователност
 11. Дискутират и размишляват върху идеи
 12. Учат бързо
 13. Имат желание да работят независимо и поемат инициативи
 14. Проявяват чувство за хумор и остроумие
 15. Имат по-продължителни периоди на съсредоточеност и са склонни да упорстват на предизвикателните задачи
 16. Много са наблюдателни
 17. Показват талант при измислянето на истории и разказването им
 18. Интересуват се от четенето.

Надареното дете може да не показва всички гореизброени характеристики през цялото време, но родителите и професионалистите биха забелязали някакъв модел при по-продължително наблюдение над поведението му.

Има много причини да разберете дали детето е надареноХарактерни черти на надарените деца

Много родители не намират за особено ценно да „тестват" потенциала на надареност на децата си. Но всъщност изследванията показват, че има потенциални рискове от отлагане на такъв „тест", сред които са:

1. Разбиране на силните и слабите страни на модела на опознаване на света от детето, които могат да помогнат на родителите да планират най-добрата програма за обучение.

2. Чакането до момента в който училището реализира такъв „тест" може да доведе до т.нар. ефект „горна граница" от училищните тестове, който да се репликира всяка година, реално не давайки възможност на пълния потенциал на детето да се разкрие.

3.  Много надарени ученици често се казват „проблемни" деца и често предизвикват авторитета на учителите като не спазват или се опитват да заобикалят училищните правила. Поведението на по-надарените деца често се обърква с „разстройство на вниманието" като например (разстройство с дефицит на вниманието) (ADD - Attention Deficit Disorder) и (разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност) (ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder). В същото време, тестът може да разграничи надареното дете от такова с потенциални проблеми при обучението, като ADHD, Синдром на Аспергер, и други проблеми, на възможно най-ранен етап от развитието на детето. Малко е известно например, че дете със Синдрома на Аспергер проявява характерни черти за аутизма, но реално много от децата с този синдром са интелигентни и  проницателни в същото време.

4. Надарените деца се чувстват по-добре при общуване с деца и в класове, където средата е на тяхното ниво. Изследванията показват, че надарените ученици се развиват значително по-добре, когато са в среда с младежи с подобни способности. В една погрешно създадена околна среда за обучение, дарбата може да бъде също толкова парализираща, колкото и някакъв реален проблем при възприемането. За съжаление, повечето надарени деца са много интровертни, неразбрани от родители и заобикаляща среда, при което неоткритата им изключителност може да доведе до задънена улица. Отегчени без реални предизвикателства в училище, те могат да се откажат и да изберат насока, която никога не би използвала невеоятния им потенциал.

следва продължение...Как да "тестваме" потенциала на детето си?

По материали от www.brainy-child.com

 

Децата рисуват