Справочник

Новини от Deteto.org
Новини

Директива на ЕС удължава отпуската за отглеждане на дете

Съветът на министрите по заетостта и социалната политика на Европейския съюз (ЕС) одобри директива, с която се удължава отпуската отпускана на родителите за отглеждане на дете. До момента срокът за гледане на дете за майката и бащата бе по три месеца, а с новата директива този период се удължава на четири месеца.

С приемането на директивата се премахва възможността отпуската да се прехвърля от единия на другия родител, с което се предполага, че бащите ще започнат по-често да ползват правото си да излизат в отпуск за отглеждане на дете.

 

Освен това цел на новата директива е да се подпомогне равенството между половете на трудовия пазар.

Другото ново положение в директивата е, че право на отпуск за отглеждане на дете ще имат всички работници, независимо от това дали работят почасово, на половин работен ден или са с нормално работно време.

Страните от Европейския съюз имат срок от две години, за да пресъздадат условията от директивата във вътрешното си законодателство.

Децата рисуват