Справочник

Новини от Deteto.org
Новини

Проверка на способностите на надарените деца

Проверката на способностите е специализирана дейност, така че ако предпочитате прегледа да се извърши от специалист, разходите няма да са от най-малките. Препоръчително е да се да се обърнете към детски психолог, най-добре такъв, който специализира работа с надарени деца.

Има два основни теста за интелигентност, които се използват за оценяване на детските способности - Wechsler Intelligence Test for Children - Version lll (WISC-lll) и Stanford Binet (version lV). Според общото мнение, резултат от 120 или по-висок на тези тестове покрива стандартите за по-интелигентни деца. А тези, които изкарат над 160 се считат за изключително надарени. Все пак обаче, този тип тестове имат своите ограничения. Трябва винаги да се има предвид, че „суровата" интелигентност, измерена от тези тестове, е в огромна степен (но не изцяло) наследима от родителите. Но връзката между високата интелигентност и притежаването на дарби далеч не е абсолютна. Много креативни и надарени деца не получават висок резултат на тестовете за интелигентност, просто защото определени типове „интелигентност" не могат да се тестват добре при стандартизираните тестове.

Най-добрия тип оценяване е този, при който се наблюдава детето в цялото му проявление. Емоционалната интелигентност, талантите в музикалната, спортната и заятчийската сфера, както и склонността към овладяване на чужди езици например, са много важна част от цялатостната картина. (това заляга в основата на „Теория за многостранната интелигентност" на д-р Хауърд Гарднер. Повече информация за Multiple Intelligence) . Пълната оценка на детето трябва да вземе предвид всички негови черти, а също и начина по който детето се адаптира към обществото и към факта, че е по-различно.

Според Указанията на Националната асоциация на надарените деца: „Добрите практики показват, че надарените деца трябва да се оценяват по комплексни методи с различни валидни индикатори от разнообразни източници. Информацията трябва да идва от различни гледни точки (семействата, гледачки, учители, съученици, и други с поглед върху конкретния човек), по различен начин (наблюдения, резултати от изпити, интервюта и др.) и в различен контекст (вътрешно-учебни занимания, извън дома и училището и т.н.)".

Някои най-често срещани въпроси и отговори за надарените деца:

1.      Осъзнават ли те собствените си способности?

Според д-р Филип Пауъл, ас. проф. Психология в Тексаския университет в Остин - „Повечето надарени деца осъзнават, че са по-различни когато станат на 5 години"

2.      Възможно ли е да бъдат неправилно оценени и да ги сложат в другата крайност - деца с посредствени резултати?

Абсолютно е възможно, и има много примери за това. Уинстън Чърчил е повтарял 6ти клас и е завършил последен в Хароу. Сър Исак Нютон е отстранен от училище на 14 год., и се връща отново на 19 год., просто защото чете много и постига невероятни резултати на курсовете в Кембридж. (повече в книгата: "The Einstein Syndrome: Bright Children Who Talk Late")

3.      Какво оказва влияние на развитието на надарените деца?

Университетът в Чикаго провежда изследване на 100 деца с високи резултати (математици, музиканти, плувци и тенисисти) и открива, че развитието им е повлияно в огромна степен от родителите и учителите, което доказва, че дарбите не само се раждат, но се и развиват. В повечето разгледани случаи се оказва, че децата са били силно окуражавани да следват талантите си или от член на семейството, или от силно отдаден учител, който има усета да види необикновения потенциал сред многото ученици. Има и случаи, в които развитието е резултат на личната мотивация и съответно търсенето на начин да се развие определения талант.

4.      Кой е надарен и кой не?

Отговорът на този въпрос зависи от дефиницията за постижение и процедурата по оценяване, която се използва в различните среди. Някои смятат, че най-добрите 2% се определят като надарени, други вземат най-добрите 5% или дори 15%. Трябва да се разбере обаче, че „надарен" не значи само висок резултат на тестовете за интелигентност, и че всеки индивид притежава таланти и умения, които ще използва през живота си и които ще бъдат развивани постоянно.
Често успеха се появява не само заради изключителните способности, а и в резултат на желанието, постоянството и упоритостта да се използва и развива даден талант, както и нагласата за разбирателство с околните и вземането на правилните позитивни решения.

5. Те ли са перфектните деца?

„Наивно ще е да се предполага, че надареността не носи и определени трудности при отглеждането на детето", казва Рита Ундерберг, кл. ас. проф. по Психиатрия и Психология в Университета в Рочестър. На първо място те са деца, и след това идва фактът, че са надарени повече от другите. Те също могат да имат неуспехи, и много от тях усещат „напрежението да имаш по-висок потенциал и съответните очаквания".

Въпреки че много учители и изследователи отдавна са разбрали, че много от надарените деца всъщност не са задължително отличници, обществото все още съди за интелигентността на база резултати в училище и конкретни изпити и тестове. От друга страна, разглеждането на профилите на няколко от най-надарените деца в света, включващи сфери от спорт до музика и математика, показва, че е време определението „надарен" да придобие по-широк смисъл. Дори и да има неясноти в самото определение обаче, все повече експерти смятат, че интелектът е свързан едновременно с генетични фактори и фактори на заобикалящата ни среда.

Много надарени деца са притеснени от ограниченият в стандартната класна стая и способностите им остават незабелязани. Като родители, наш дълг е да наблюдаваме детето си и да си даваме сметка за потенциалните им дарби и таланти. И когато смятаме, че детето ни е надарено в определена област или сфера, да се обърнем към специалист за да сме сигурни, че няма да оставим незабелязани дарбите на децата.

По материали от www.brainy-child.com

 

Децата рисуват