Справочник

Новини от Deteto.org
Новини

Конкурс за детска рисунка „Сезоните на моята планета”

Национален конкурс за детска рисунка „СЕЗОНИТЕ НА МОЯТА ПЛАНЕТА”
Под патронажа на галерия „Сезони”, Столична Община и Дом на културата „ Средец”


Условия за участие в националния конкурс за детска рисунка „Сезоните на моята планета”:

-  Няма ограничения в изобразителната техника.;
- Всеки малък художник може да участва в конкурса с 1 до 2 /една до две /  творби. ;
- Всяка рисунка трябва да е озаглавена.;
- Размерите на всяка рисунка трябва да са 25/35 см. или 35/50 см.;
- Рисунките не трябва да са паспартирани;
- Върху гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат четливо написани:
- трите имена на автора
- възраст на автора /навършени години/
- населено място
- точен адрес и телефон за връзка, електронен адрес
- учебно заведение, /читалище, школа, клуб/
- име на ръководителя;
- Всеки автор трябва да изпрати своя цветна снимка  или цветно ксерокопие /малък формат/ заедно със своята рисунка;
- Изпратените творби не подлежат на връщане и стават собственост на организаторите, които си запазват правото да ги публикуват с цел презентация и популяризиране на конкурса;
- Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба;
- Класираните участници и техните придружители ще бъдат поканени в София в галерия „Сезони”  за награждаване.

Кандидатите трябва да участват самостоятелно. Всеки непълнолетен кандидат трябва да участва под надзора на пълнолетно лице (преподавател, възпитател, родител и др.) и трябва да бъде придружен от същото лице, ако участва в церемониите по награждаването.

Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в две възрастови групи:
1-ва група - от 6 до 10 навършени години;
2-ра група - от 11 до 14 навършени години

Квалифицирана комисия от изявени български художници и журналисти ще оценяват конкурстните творби.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на преразглеждане и промяна.

Срокове:
- Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добре затворен плик най-късно до 24 май 2011 година на долупосочения адрес / важи датата на пощенското клеймо /. ;
- Организаторите ще уведомят класираните участници и ще ги поканят в София в галерия „Сезони” за откриването на изложбата, заедно с техните придружители, до 26 май. ;
- Награждаването на призьорите ще се извърши по време на честването на Деня на детето, 1 юни, сряда, от 18.00 часа в Дом на културата „Средец”.
- Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана в сайта на  галерия “Сезони”, на адрес www.galleryseasons.com.

Награди:
Ще бъдат присъдени награди както следва:
За 1-ва група - от 6 до 10 навършени години;
- първа награда
- втора награда
- трета награда
- три поощрителни награди

За 2-ра група - от 11 до 14 навършени години:
- първа награда
- втора награда
- трета награда
- три поощрителни награди

Адрес за изпращане на творбите:
Дом на културата “Средец”, гр. София 1504, ул. „Кракра”2А, стая 108
Галерия “Сезони”, гр. София 1504, ул. „Кракра”2А
За конкурса „Четирите сезона на моята планета”

Телефони за контакт и информация:
Телефони: 02 / 946 30 56; 02/ 944 25 26
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Децата рисуват