Справочник

Новини от Deteto.org
Новини

Детските клубове не осигуряват застраховка за престоя на децата

Според информация на БТА за проведено изследване относно услугите предлагани от детските клубове в София, в цената за престой масово не се включва застраховка за здравето на децата, които ги посещават. Проучването показва, че в 20 от общо 44 анкетирани детски партиклубове в столицата не предлагат тази "екстра".

Седемнадесет детски клубчета предоставят застраховка за здравето на децата, докато те се намират на територията на клуба и тази застраховка се включва в цената за престоя им там.

Два от детските центрове имат застраховка само за определен брой деца, като в единия случай застраховката покрива определени наранявания.

При два от партиклубовете застраховка за здравето на децата се предоставя в цената за престой само за някои услуги - за услугата "целодневно лятно училище" и "целодневен престой на детето".
Почасовата услуга и при двата клуба не включва такава застраховка.

Проучването показва, че част от клубовете са проявили желание да приложат като добра практика застраховането на здравето на децата, докато се намират в рамките на съответния клуб, но са получавали отказ от застрахователни компании поради липса на подходяща програма.

Децата рисуват