Справочник

Новини от Deteto.org
Норми

Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009

Националният интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009 г. е изграден върху принципите на Закона за закрила на детето. При  изработването му е приложен подход за планиране, който интегрира нормите и стандартите на международната система за закрила на човешките права. Планът е изготвен със специалната техническа помощ на Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) и с широкото участие на държавните институции, ангажирани със закрилата на децата в България, както и на български и международни неправителствени организации.

Национален интегриран план 2006 - 2009.doc

Децата рисуват